پویا حیدری

جنگ ستارگان (استاروارز)

جنگ ستارگان

اپلیکیشن استاروارز یک اپلیکیشن آموزشی است که به منظور آموزش آخرین تکنولوژی های روز اندروید ساخته شده و در گیت هاب و گوگل پلی منتشر شده است.

هدف این اپلیکیشن مشاهده اطلاعات کاراکتر های موجود در سری فیلم های استاروارزه. اطلاعاتی مثل نام، سال تولد، گونه، قد و…

تکنولوژی های استفاده شده در این اپلیکیشن شامل موارد زیر است:

 • MVVM
 • Dark Mode
 • ViewModel
 • ViewModelFactory
 • DI via Dagger2
 • Retrofit
 • RxJava
 • Kotlin
 • LiveData
 • Single activity
 • Navigation component
 • Safe args
 • ListAdapter
 • DiffUtils

میتونید اپلیکیشن رو از گوگل پلی دانلود کنید و یا کدها رو از گیت هاب مشاهده کنید.